Iliaden - Homeros

Search any wallpaper on popular movies, tv series and books.

Iliaden - Homeros. Kort och kärnfullt om litteraturhistoria svenska författare och dialekter. Det antas att Odysséen skrevs några årtionden senare än Iliaden omkring 700 fKr.

Pin Pa Bocker
Pin Pa Bocker from www.pinterest.com

Eposet omfattar ungefär 12 000 verser på daktylisk hexameter och handlar om Odysseus tioåriga. Gustaf III uppges från början ha tänkt sig tjugo hälften av antalet ledamöter i Franska Akademien men sedan bestämt sig för aderton eftersom det ordet klingade vackrare. Iliaden berättar en del av historien om belägringen av staden Ilion det vill säga det trojanska kriget och är tillsammans med Odysséen ett av de två stora diktverk som traditionellt tillskrivs Homeros en jonisk diktare.

Kort och kärnfullt om litteraturhistoria svenska författare och dialekter.

Inval sker genom omröstning i Akademien med slutna sedlar och resultatet skall. Det antas att Odysséen skrevs några årtionden senare än Iliaden omkring 700 fKr. Eposet omfattar ungefär 12 000 verser på daktylisk hexameter och handlar om Odysseus tioåriga. Svenska Akademiens ledamöter Svenska Akademien har aderton ledamöter.